Zlatý Hýľ

Aktivity

Pre svojich návštevníkov sme pripravili celú radu pasívneho a aktívneho relaxu.

  • 8 kolkárskych dráh (národné kolkárske centrum)
  • príjemné posedenie v našom parku
  • detské atraktivity
  • biopredajňu
  • ukážku chovu našich domácich zvierat
  • ukážku liečivých rastlín

Rastr v Grafika1_16.jpg

Späť »

2008 © Zlatý Hýľ, všetky práva vyhradené