Zlatý Hýľ

Bezpečné potraviny

Pri produkcii našich biopotravín sa nepoužívajú žiadne agrochemikálie, ani umelé hnojivá. Nepoužívame ani chemické postreky proti škodcom,iba biologické ochranné prostriedky a zároveň podporujeme rôznorodosť užitočných organizmov, ktoré ochraňujú lepšie než chémia.

DOPRAJTE SI čistý vzduch,vodu a pôdu DOPRAJTE SI BIOPOTRAVINY!

Rastr v Grafika1_3.jpg

Späť »

2008 © Zlatý Hýľ, všetky práva vyhradené